A/B testen (ook wel bekend als splittesten) is een methode waarbij 2 versies van een web- of landingspagina met elkaar worden vergeleken om te zien welke het beste presteert. Hierbij worden data en statistieken gebruikt om te bevestigen dat bepaalde veranderingen (in design of inhoud) de conversie ratio verbeteren.

In een A/B test maken we een kopie van de landingspagina, maar met een wijziging. Dit kan bijvoorbeeld een andere koptekst zijn of een andere kleurstelling. Vervolgens sturen we 50% van de traffic naar variant A en 50% naar variant B.

We verzamelen data over hoe bezoekers op de verschillende varianten reageren. Deze data wordt verzameld en op basis van het resultaat kunnen we zien of een bepaalde wijziging een positieve, negatieve of geen invloed heeft op bijvoorbeeld de conversie.